Dispensation til fugletårn i Jersie Strandpark i Solrød Kommune

Publiceret 23-03-2020

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til opstilling af fugletårn, som ansøgt.

Dispensation til fugletårn indenfor strandbeskyttelseslinjen i Jersie Strandpark på matr. nr. 34b Jersie By, Jersie i Solrød Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/01042.

Dispensation til fugletårn i Jersie Strandpark i Solrød Kommune.pdf

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent