Dispensation til etablering af shelter ved Kokkedal Skov i Hørsholm Kommune

Publiceret 26-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af shelter som ansøgt med en placering i skovbrynet.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af shelter ved Kokkedal Skov - matr.2e Vallerød By, Hørsholm - 2970 Hørsholm. Hørsholm Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02295.

Dispensation til etablering af shelter ved Kokkedal Skov i Hørsholm Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent