Dispensation til etablering af cykelsti på Ærø, Ærø Kommune

Publiceret 26-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af cykelsti som ansøgt.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af ca. 3,5 km cykelsti på Ærø på matr. 15c, mf. Gråsten By, Rise, Drejet 4, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00890.

Dispensation til etablering af cykelsti på Ærø, Ærø Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent