Dispensation til etablering af bolig i indbygget garage, bibehold af kviste samt udestue i Norddjurs Kommune

Publiceret 03-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til indretning af bolig i den indbyggede garage samt til bibehold af udestue og to kviste på boligen.

Dispensation til etablering af bolig i indbygget garage, bibehold af kviste samt udestue inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8f Rygård Strand, Nørager i Norddjurs Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/00656.

Dispensation til udvidelse af boligareal samt bibehold af kviste og udestue på Havhusene 23 i Allingåbro i Norddjurs Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent