Dispensation til etablering af 2 affaldsøer

Publiceret 23-03-2020

Dispensation til etablering af 2 affaldsøer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4i, Dræby By, Munkebo, Strandlysthuse, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af 2 affaldsøer som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis venligst til j.nr. 19/03576.

Dispensation til 2 affaldsøer.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler