Dispensation til bibeholdelse af tilbygning til sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 3k Als By, Als beliggende Halvrebene 9 i Mariagerfjord Kommune

Publiceret 17-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation til bibeholdelse af tilbygning til sommerhus i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 3, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03126.

Dispensation til bibeholdelse af tilbygning på Halvrebene 9 Hadsund i Mariagerfjord Kommune.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent