Dispensation til bibeholdelse af maskinlade

Publiceret 03-03-2020

Dispensation til bibeholdelse af maskinlade inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6b Sejerby By, Sejerø beliggende Mastrupvej 51 i Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af maskinhal.

Kystdirektoratet meddeler samtidigt tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a stk. 1 nr. 6 til bibehold af stålbygningen – maskinhallen, der skulle fjernes som vilkår for Naturstyrelsens tilladelse.

Kystdirektoratet forudsætter, at den opmurede mellembygning nedrives snarest og senest den 1. juni 2020, som oplyst og jf. vilkår i Naturstyrelsens afgørelse af 18. oktober 2012.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 16/04768

Dispensation til bibeholdelse af maskinlade.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent