Dispensation til at forøge taghøjden og isætte port, Grøftekanten 30, Sj. Odde

Publiceret 02-03-2020

Dispensation til at forøge taghøjden og til at isætte en port på en ejendom inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 9k, Yderby By, Odden, Grøftekanten 30, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 3, nr. 9, og § 65b stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00642.

Dispensation til forøgning af taghøjde og isætning af større port

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler