Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at flytte hegn ved fabriksanlæg - matr.15aæ Ude Sundby, Frederikssund Jorder og 15aø - Linderupvej 2 og 4, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune

Publiceret 16-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning/etableringen af hegnet som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02526.

Dispensation til at flytte hegn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent