Dispensation til arealoverførsel i Kerteminde Kommune

Publiceret 26-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel, matr.6al, Drigstrup, Kerteminde Jorde, Drigstrup Bygade 53, 5300 Kerteminde, matr.6ao, Drigstrup, Kerteminde Jorder, Strandløkkevej 5, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03495.

Dispensation til arealoverførsel i Kerteminde Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent