Dispensation til anlæg af 2 adgangsveje til stranden

Publiceret 28-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af 2 adgangsveje til stranden - matr.3h, Mosede By, Greve, Niels Pedersens Vej 14 og matr.24i, Greve By, Greve, Greve Strandvej 9, Greve Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af adgangsvejene inden for strandbeskyttelseslinjen som ansøgt. Adgangsvejene kan anlægges med belægning efter Greve Kommunes skøn. Der dispenseres endvidere til udlæg af køreplader efter behov ved overgang-en fra vej til strand med henblik på at sikre transporten. Kørepladerne kan udlægges medio april til medio oktober.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00704

Dispensation til anlæg af 2 adgangsveje til stranden.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent