Dispensation til ændring af skel

Publiceret 27-03-2020

Dispensation til ændring af skel inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 126a, Pillemark By, Tranebjerg, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til skelændring i form af arealoverførsel på ovennævnte matrikel.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01884.

Dispensation til skelændringer.pdf

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler