Dispensation til ændret tagkonstruktion

Publiceret 10-03-2020

Dispensation til ændret tagkonstruktion inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 18, Ertebjerg, Tandslet, Ertebjerghav 14, 6470 Sydals, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00916. 

Dispensation til ændret tagkonstruktion

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler