Publiceret 20-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyt tracé ved ejendommene Nørre landevej 2 og 4 ved anlæg af en cykelsti, Kegnæsvej og Nørre Landevej, Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1,, jf. § 15, til
- etablering af cykelsti som ansøgt, herunder midlertidige arbejdsarealer,
- at etablere skærmende beplantning mellem cykelsti og havearealerne,
- udstykning/etablering af skel af de eksproprierede arealer til stiforløbet.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01021

Dispensationtil nyt tracé.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent