Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af hus

Publiceret 20-03-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af hus på skovbrugsejendom på matr.64b, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 108, 6091 Bjert, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af ny bebyggelse som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00447

Dispensation til genopførsel af hus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent