Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel/ ejendomsberigtigelse, matr.3fl, Allerup By, Tuse; matr.7000f, Allerup By, Tuse; Holbæk Kommune

Publiceret 16-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00928.

Dispensation - arealoverførsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent