Afslag på ansøgning om dispensation til opførelse af fiskeskur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 44aa, Udsholt By,

Publiceret 16-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af fiskeskur som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02070.

Afslag til fiskeskur.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler