Afslag til etablering af et minivådområde, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Publiceret 24-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Nøjsomhed, Købelev, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19-02822.

Afslag til et minivådområde.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler