Afslag til et minivådområde i Lolland Kommune

Publiceret 24-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a, Frederiksdal Hgd., Sandby, Frederiksdalvej 30, 4912 Harpelunde, i Lolland Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02820.

Afslag til et minivådområde.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler