Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel fra skovbrugsejendom til beboelsesejendom - matr.64b, Agtrup By, Sdr. Bjert; matr.64c, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 108, 6093 Sjølund, Kolding Kommune

Publiceret 13-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02831.

Afslag - arealoverførsel fra skovbrugs- til beboelsesejendom.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent