Afslag på opførelse af sommerhus

Publiceret 16-03-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af sommerhus på matr.9d Borup By, Helgenæs, Agildhøjevej 3, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af bygningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00242

Afslag på opførelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent