Afslag på genoptagelse i sag om ansøgning om dispensation til opførelse af carport inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 172, Genner, Ø. Løgum, Sønderballevej 59a, 6230 Rødekro, i Aabenraa Kommune

Publiceret 02-03-2020

Kystdirektoratet afviser at genoptage sagen. Se redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00432.

Afslag på genoptagelse - carport.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler