Afslag på etablering af minivådområde, Knudshoved, Vordingborg kommune

Publiceret 23-03-2020

Afgørelse – afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2a, Knudshoved, Vordingborg Jorder, 4760 Vordingborg, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02355.

Afslag til et minivådområde på matr. 2a, Knudshoved, Vordingborg Jorder, 4760 Vordingborg

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler