Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af pavillon ved sommerhus på matr.2h Vollerup By, Raklev, Brinken 1a, Vollerup, 4400 Kalundborg. Kalundborg Kommune

Publiceret 04-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af thehuset.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02013.

Afslag - pavillon ved sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent