Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af ny bebyggelse på matr.22d, Agtrup By, Sdr. Bjert, Agtrup Midtskovvej 122, 6091 Bjert, Kolding Kommune

Publiceret 04-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af den ny bolig og udhuse som ansøgt.

Der meddelelse endvidere afslag på den ansøgte placering af den ny bebyggelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00363.

Afslag - genopførsel af stuehus og nyopførsel af to udhuse.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent