Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af skur/udhus

Publiceret 31-03-2020

Rettet afgørelse om afslag dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af skur/udhus på 49 m² til opbevaring af grej på matr.5f, Fejrup By, Helgenæs, Skoven 1 C, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1,, jf. § 15, til opførelse af yderligere udhus på 49 m² på en sommerhusejendom.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03063.

Rettet afslag til opførelse af skur.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent