Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af skur på 10 m²

Publiceret 11-03-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af skur på 10 m² på strandgrunden matr. 9mr, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Fjordvej 115, 6000 Kolding, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af skuret som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03347

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af skur på 10 m².

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent