Afslag på ansøgning om opstilling af 5 m høje granit stele

Publiceret 27-03-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opstilling af 5 m høje granit stele på Tvillingegården, matr.45a, Båring By, Asperup, Birkevangsvej 3, 5466 Asperup, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af stelen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvi da venligst til j.nr. 19/02594.

Afslag - granit stele.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent