Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning

Publiceret 28-03-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen fra matr. 2s, Venø By, Venø, Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01016

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning på Venø.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler