Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af to søer

Publiceret 16-03-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af to
søer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1e og 1bd Egebjerggård Hgd., Krogsbølle, i Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af to søer.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03284

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af to søer.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig