Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1bk, Kvistrup Hgd. Gimsing, 7600 Struer, i Struer Kommune

Publiceret 18-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere meddelte afslag af 5. februar 2020 (j.nr. 19/00547-13).

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00547.

Afslag til etablering af et minivådområde i Struer Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler