Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 20b, Stjovl By, Bjerreby, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Publiceret 19-03-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/02979.

Afslag til etablering af et minivådområde i Svendborg Kommun.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler