Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 30-03-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5f, Keldby By, Keldby, 4780 Stege, i Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte
minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01371

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler