Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 26-03-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11a, Boddum By, Boddum, Gravenhøjvej 32, 7760 Hurup Thy, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte minivådområde.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02858.

Afslag til et minivådområde i Thisted Kommune.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler