Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperparkeringsplads

Publiceret 17-03-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperparkeringsplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 72b Rø, Helligdomsvej 9, 3760 Gudhjem i
Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af parkeringsplads til 12 autocampere bestående af et græsareal og el-standere.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02677

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af autocamperparkeringsplads.

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler