Afslag på ansøgning om dispensation til at opstille tre kunstværker

Publiceret 23-03-2020

Afslag på ansøgning om dispensation til at opstille tre kunstværker
inden for strandbeskyttelseslinjen tre steder i Struer kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/00844

Afslag på ansøgning om opstilling af kunstværker.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler