Afslag på ændret anvendelse

Publiceret 16-03-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændret anvendelse til helårshus og til ny bolig på matr.83c, Andkær By, Gauerslund, Solskinsvej 110, 7120 Vejle Øst, Vejle Kommune.

Afgørelse
Kystdirektoratet giver hermed afslag på dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 til ændret anvendelse til helårshus. Der meddeles endvidere afslag på genopførelse af det ansøgte som sommerhus.

Tilkendegivelse
Kystdirektoratet skal endvidere tilkendegive, at såfremt bygningens status var blevet ændret til helårshus, ville der ligeledes være blevet meddelt afslag på genopførelse af den ansøgte bebyggelse.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00198

Afslag til ændret anvendelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent