Afgørelse om plantning af vin

Publiceret 24-03-2020

Afgørelse om plantning af vin inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.37 Grænge By, Toreby, Hjelm Skibeholtvej 5, Hjelm, 4990 Sakskøbing. Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og 4, jf. § 15, til plantning af vin, dog således at der alene dispenseres til plantning af vin indtil en afstand af 30 m fra ejendommens vestlige skel (svarende til ca. 5000 m²).

Der meddeles således afslag på plantning af de østligste ca. 1000 m²af den ansøgte tilplantning.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00385.

Afgørelse om plantning af vin.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent