Afgørelse om ladestation til elbiler

Publiceret 31-03-2020

Afgørelse om ladestation til elbiler inden for strandbeskyttelseslinjen på Farø rasteplads, matr.4, Farø Ø, Bogø, Grønsundvej 699, 4793 Bogø By, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til etablering af ladestationerne (fase 1 og 2) med standere, tilhørende tekniske anlæg med bygning, samt anlæg omkring ladestanderne med beplantning samt mindre faciliteter (bænke og borde) samt 2 lysmaster.

Det stilles som vilkår at der i tilknytning til anlægget ikke opstilles reklamer, flag el. lignende.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00345.

Dispensation til ladestation til elbiler.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent