Lovliggørende dispensation til to kviste og tre tagvinduer på helårshus

Publiceret 20-05-2020

Lovliggørende dispensation til to kviste og tre tagvinduer på et helårshus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9f, Brydegård, Dreslette, Vesteragegyden 8, 5683 Haarby, i Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til de to etablerede kviste samt tre tagvinduer.

Ved henvendelse om sagen, venligst opgiv j.nr. 19/01319.

Lovliggørende dispensation til kviste og tagvinduer, matr. 9f, Brydegård, Dreslette, Assens Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler