Dispensation til udvidelse af sommerhus

Publiceret 19-05-2020

Dispensation til udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 15i Nees By, Nees, Færgevej 5, 7570 Vemb, i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sommerhuset som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03378.

Dispensation til udvidelse af sommerhus.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler