Dispensation til ny rytterstue med handicapfaciliteter

Publiceret 20-05-2020

Dispensation til ny rytterstue med handicapfaciliteter og solceller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1281 Broager Ejerlav, Broager, Broagervigvej 13, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ny rytterstue med handicapfaciliteter og solceller som ansøgt.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere dispensation af 27. september 2019 (j.nr. 19/00785-8).

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01679.

Ny afgørelse - dispensation til rytterstue.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler