Dispensation til flytning af skel

Publiceret 20-05-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til flytning af skel ved sommerhus matr.1i, Tiselholt Hvdg., Skårup, Skårupøre Strandvej 106, 5881 Skårup, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af skel som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01659.

Dispensation_ ændring af skel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent