Dispensation til etablering af nedgravet nedsivningsanlæg

Publiceret 20-05-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af nedgravet nedsivningsanlæg på matr.1af, Tårupgård Hgd., Tårup, Pamhulevej 15, 8831 Løgstrup, Viborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af dæksler i niveau med terræn i forbindelse med etablering af anlægget.

Det stilles som vilkår at terræn hvor nedsivningsstrengene nedgraves retableres til oprindelig terræn. Dæksel skaletableres i niveau med terræn og op mod huset.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/01661.

Dispensation_spildevandsanlæg.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent