Afslag til etablering af læ- og vildthegn

Publiceret 20-05-2020

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af læ- og vildthegn på landbrugsejendommen matr.13c, Yderby By, Odden, Oddenvej 342, 4583 Sjællands Odde, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til plantning af vildt- og læhegn.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvvis da venligst til j.nr. 20/00516.

Afslag læ- og vildthegn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent