Afgørelse vedr. opsætning af 4 kunstværker, Arken, Ishøj

Publiceret 20-05-2020

Afgørelse vedr. opsætning af 4 kunstværker inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 43a og 43b Tranegilde By, Ishøj, Skovvej 52-54, Køge Bugt Strand Park, i Ishøj Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til følgende kunstværk:
- Karolin Schwab, My Floating Home, 2020 Der gives dispensation for en
tiårig periode.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15 til følgende kunstværker:
- Dan Graham, 2-Way Mirror and Punched Aluminium Solid Triangle, 1996
- Ai Weiwei, Arch, 2017
- Ugo Rondinone. Where Do We Go From Here?, 1999

Ved henvendelse om sagen, venligst oplys j.nr. 20/01407.

Afgørelse - opsætning af 4 kunstværker ARKEN

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler