Afgørelse om indretning af friområde med udsigtsplads

Publiceret 20-05-2020

Afgørelse om strandbeskyttelseslinjen til indretning af friområde med udsigtsplads med bord/bænksæt, shelter, trappe og ophalerrampe m.v. på matr.5 cø, Tårnborg, Svenstrup by, Halsebyvej 8, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation til udsigtsplads med grusbelægning, værn og bord-bænkesæt, bålplads, shelter og grussti som beskrevet i redegørelsen.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på etablering af trappe og ophalerrampe ved såvel terrænregulering som ved fritstående konstruktion samt fliselægning af udsigtsplads og opstilling af materielcontainer.

Afgørelserne om dispensation og afslag er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01248.

Afgørelse - friområde med udsigtsplads.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent