Tilladelse til udformning og placering af maskinhus ved genopførsel på landbrugsejendom i Kolding Kommune

Publiceret 30-06-2020

Tilladelse til udformning og placering af maskinhus ved genopførsel på landbrugsejendom - matr.7a Varmark By, Sdr. Stenderup, Moshusevej 21, 6092 Sønder Stenderup. Kolding Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt maskinhus med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen svarende til et ældre der nedrives.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01860

Tilladelse til udformning og placering af maskinhus ved genopførsel på landbrugsejendom i Kolding Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent