Tilladelse til ny staldbygning i Kerteminde Kommune

Publiceret 18-06-2020

Tilladelse til placering og udformning af ny staldbygning og
dispensation til terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af staldbygningen med en placering og udformning som ansøgt. Kystdirektoratet giver dispensation efter lovens § 65b, stk. 1 til at foretage terrænændringer som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01865

Tilladelse til ny staldbygning i Kerteminde Kommune.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler