Tilladelse til at opføre en driftsbygninger på frugtplantage i Hedensted Kommune

Publiceret 29-06-2020

Tilladelse til at opføre en driftsbygninger på frugtplantage inden for strandbeskyttelseslinjen - matr.9b, Østrup By, Glud, Højballevej 3, 7130 Juelsminde. Hedensted Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af driftsbygningen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/01920

Tilladelse til at opføre en driftsbygninger på frugtplantage i Hedensted Kommune.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent